Georgian (Georgia)English (United Kingdom)

წიგ­ნი VII

 

სა­ეკ­ლე­სიო ის­ტო­რი­ის მეშ­ვი­დე წიგ­ნი შე­ი­ცავს შემ­დეგს:

 

I.      დე­კი­უ­სი­სა და გა­ლუ­სის ავ­ზნე­ო­ბის შე­სა­ხებ.

II.     მა­თი დრო­ინ­დე­ლი რო­მა­ე­ლი ეპის­კო­პო­სე­ბი.

III.    რო­გორ გა­ნაჩი­ნა პირ­ვე­ლად კვიპ­რი­ა­ნემ მას­თან მყოფ ეპის­კო­პო­სებ­თან ერ­თად, რომ მწვა­ლებ­ლუ­რი ცთო­მი­ლე­ბი­დან მოქ­ცე­უ­ლე­ბი გან­ბან­ვით* უნ­და გან­წმენ­დი­ლიყ­ვნენ.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:41)

დაწვრილებით...

 

წიგ­ნი VI

 

სა­ეკ­ლე­სიო ის­ტო­რი­ის მე­ექ­ვსე წიგ­ნი შე­ი­ცავს შემ­დეგს:

 

I.      სე­ვე­რუ­სის დრო­ინ­დე­ლი დევ­ნუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ.

II.     ორი­გე­ნეს სიყ­რმის ასა­კი­დან წვრთნის შე­სა­ხებ.

III.     რო­გორ სრუ­ლი­ად ახალ­გაზ­რდა შუ­ა­მავ­ლობ­და იგი ქრის­ტეს სიტ­ყვას.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:42)

დაწვრილებით...

 

წიგ­ნი V

 

სა­ეკ­ლე­სიო ის­ტო­რი­ის მე­ხუ­თე წიგ­ნი შე­ი­ცავს შემ­დეგს:

 

I.       ვინ რო­გორ გან­ვლო ას­პა­რე­ზი ღვთის­მო­სა­ო­ბის გა­მო გა­ლი­ა­ში ვე­რუ­სის დროს.

II.      რო­გორ უწ­ვდიდ­ნენ ხელს ღვთის­სათ­ნო მო­წა­მე­ე­ბი დევ­ნუ­ლე­ბის ჟამს და­ცე­მულთ.

III.     რო­გორ მი­ი­ღო გა­მოც­ხა­დე­ბა ძილ­ში მო­წა­მე ატა­ლუს­მა.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:42)

დაწვრილებით...

 

წიგ­ნი IV

 

სა­ეკ­ლე­სიო ის­ტო­რი­ის მე­ოთ­ხე წიგ­ნი შე­ი­ცავს შემ­დეგს:

 

I.          რო­მე­ლი ეპის­კო­პო­სე­ბი იყ­ვნენ ტრაი­ა­ნეს ზე­ო­ბის დროს რომ­სა და ალექ­სან­დრი­აში.

II.         რო­გორ ევ­ნენ იუ­დე­ვე­ლე­ბი მის დროს.

III.        სარ­წმუ­ნო­ე­ბის აპო­ლო­გე­ტე­ბი ჰად­რი­ა­ნეს დროს.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:43)

დაწვრილებით...

 
(ქართული საეკლესიო ავტოკეფალიის საკითხისა გამო)

წინათქმა

„რუსსკიი სტიაგ“-ის რედაქცია შეუდგა რა 1908 წლის იანვრიდან მაისამდე გაზეთის ფურცლებზე გამოქვეყნებული სტატიების „ქართული ეკლესიის ბედის“ (ავტორი ნ.ნ.დურნოვო) გამოცემას, მხედველობაში ჰქონდა სამართლიანად და მიუკერძოებლად გაეშუქებია ქართული ეკლესიის საკითხი და უკუეგდო ყველა ის ქირდვა, მოსაზრება და ცინიკური აბუჩად აგდება, რომლებიც, რუსი მღვდელმთავრების სამარცხვინოდ, წინასაეკლესიო კრების კომისიის ზოგიერთი წევრის მიერ სხდომებზე იყო გამოთქმული.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 19:13)

დაწვრილებით...

 

XIX საუკუნის 80-90-იანი წლებიდან ქართული პერიოდიკის ფურცლებზე ივერიელის, ნიქოზელისა და ლიახველის ფსევდონიმებით ხშირად იბეჭდებოდა საინტერესო წერილები და გამოკვლევები. საქართველოს ისტორია, საქართველოს ეკლესიის ისტორია, ეთნოგრაფია, ვეფხისტყაოსნისა და ქართლის ცხოვრების უძველესი ნუსხები, ნუმიზმატიკა, ხალხური სიტყვიერების ისტორია – აი ეს საკითხები, რომელიც აინტერესებდა ავტორს. წერილები გამოირჩეოდნენ საკვლევი საკითხის ღრმა ცოდნითა და ეროვნული ჩაგვრით შეწუხებული სამშობლოს დიდი სიყვარულით.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (WEDNESDAY, 15 FEBRUARY 2012 18:46)

დაწვრილებით...

 

თავი I

საქართ­ვე­ლოს ეკლე­სიის ავტო­კე­ფა­ლიის აღდ­გე­ნა და 1917 წლის საეკ­ლე­სიო კრე­ბა

 

საქართ­ვე­ლოს ის­ტო­რია­ში ქარ­თუ­ლი მართლ­მა­დი­დე­ბე­ლი ეკ­ლე­სია განსაკუთ­რე­ბულ მისიას ასრუ­ლებ­და და ას­რუ­ლებს. იგი ქართველ­თა ფა­რი იყო მრავალრიც­ხო­ვან დამპყრობ­თა წინააღმ­დეგ ბრძოლაში, ამი­ტომ ბუ­ნებ­რი­ვია, ვი­საც სურ­და ქართველ­თა ასი­მი­ლა­ცია, მოს­პო­ბა, ბრძოლას ქარ­თუ­ლი ეკლე­სიის წინააღმ­დეგ იწ­ყებ­და.

XIX საუ­კუ­ნის დასაწ­ყის­ში რუსე­თის იმპე­რიამ ჯერ ქართლ-კა­ხე­თი­სა და დასავ­ლეთ საქართ­ვე­ლოს ანექ­სია მოახ­დი­ნა, ხო­ლო შემდეგ ვი­თომც საქართ­ვე­ლოს ეკლე­სიის რეოგ­რა­ნი­ზა­ციის ინტერე­სე­ბი­სათ­ვის კათა­ლი­კოზ-პატრიარ­ქი ან­ტონ II რუ­სეთ­ში გაიწ­ვია. 1811 წლის 30 ივ­ლისს რუსე­თის წმინ­და სინო­დის მიერ დამტ­კი­ცე­ბუ­ლი საქართ­ვე­ლოს ეკლე­სიის რეორ­გა­ნი­ზა­ციის და მართ­ვა-გამგეო­ბის პროექ­ტი მრავალ­საუ­კუ­ნო­ვა­ნი ავტო­კე­ფა­ლიის გაუქ­მე­ბას ნიშნავ­და. საქართ­ვე­ლოს ეკლესიის ახალი მეთაური ეგზარ­ქო­სი - რუსე­თის სინო­დის წევ­რი და მი­სი ნე­ბის აღმს­რუ­ლე­ბე­ლი გახ­და.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 19:14)

დაწვრილებით...