Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
206–207

წმ. გრიგოლ ნეოკესარიელის შრომა “გამოსათხოვარი სიტყვა”

პიროვნებისა თუ მოძღვრების შეფასების მართლმადიდებლური პოზიცია

ჩვენ კვლავ წმ. გრიგოლ ნეოკესარიელის შესახებ გვექნება საუბარი. წინა შეხვედრაზე ზოგადი შთაბეჭდილება, ზოგადი შტრიხები, ხსენებული, უაღრესად ავტორიტეტული, მოღვაწის ცხოვრებაზე და მის საღვთისმეტყველო შრომებზე უკვე წარმოვადგინეთ. ამჯერად კი შედარებით უფრო მეტი კონკრეტულობით შევეხებით წმ. გრიგოლის შრომებს და ზოგიერთ მხარეს, რაც სწავლებითი თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და არსებითია, განვიხილავთ შეძლებისდაგვარად უფრო ვრცლად.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
208–209

ცნობები მინუციუს ფელიქსის შესახებ

ჩვენი ბოლო შეხვედრა ეძღვნებოდა ერთ-ერთ უაღრესად რჩეულ მოღვაწეს, წმ. გრიგოლ ნეოკესარიელს, რომელიც დიონისე დიდთან ერთად III საუკუნის შუა წლების ალბათ ყველაზე გამოჩენილი ღვთისმეტყველია. ვფიქრობთ, რომ ამჯერად უმჯობესი იქნება ჩვენ დროებით განხილვის ეს ქრონოლოგიური გზა, გეზი შევაჩეროთ აღნიშნულ მოღვაწეებზე, შევაჩეროთ აღნიშნულ ეპოქაზე და თუნდაც ყველაზე უფრო შემოკლებული ფორმით, მაგრამ მაინც და აუცილებლად შევეხოთ ლათინურენოვან პატრისტიკასაც, ვიდრე ამ პერიოდამდე.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
210–216

ცხოვრება და მოღვაწეობა

ჩვენ წინა შეხვედრაზე შევუდექით, ძალიან ზოგადად, მაგრამ მაინც, ლათინურენოვანი ქრისტიანული მწერლობის პირველ სათავეების განხილვას. შევეხეთ დღეისათვის ცნობილ ყველაზე ადრინდელ ლათინურენოვან ქრისტიან ავტორს მინუციუს ფელიქსს და განვიხილეთ მისი შრომა “ოქტავიუსი”.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
217–218

პირველი ნაწილი

ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ დავიწყეთ ლათინურენოვანი საეკლესიო მწერლობის ზოგადი მიმოხილვა. შევეხეთ ორ ავტორს, მხოლოდ ერთი ნაშრომით ცნობილ მინუციუს ფელიქსს და გაცილებით უფრო ნაყოფიერს და მრავაპლასტოვანს, მრავალჟანროვანს, ტერტულიანეს. ამ უკანასკნელს რამდენიმე განხილვა მივუძღვენით და ვიდრე ქრონოლოგიური რიგით კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან, ანდა ეპოქისათვის აუცილებლად გასათვალისწინებელ და განსახილველ პიროვნებას ლათინურენოვან საეკლესიო მწერლობიდან შევეხებოდეთ, ვფიქრობთ მიზანშეწონილი იქნება თუ ასევე ზოგადი წესით და ყველაზე უფრო არსებითის აღნიშვნით, მიმოვიხილავთ II-III საუკუნეების რომის პაპთა სამწერლობო მოღვაწეობას. ე.ი. შევეხებით მხოლოდ იმ რომის პაპებს, რომლებსაც გარკვეულწილად [1]მნიშვნელობა ენიჭებათ საკუთრივ პატრისტიკის ანუ საეკლესიო მწერლობის თვალთახედვით. ჩვენ გზადაგზა მინიშნებას ზოგიერთ მათგანზე ისედაც ვაკეთებდით, მაგრამ ჩვეულებრივ პატროლოგიებში ეს საკითხი კრებსითად შეისწავლება და ჩვენც ამჯერად, ამგვარივე კრებსითი მეთოდით, გამოვყოფთ რამდენიმე შედარებით მნიშვნელოვან მოღვაწეს II-III საუკუნეების რომის პაპთაგან, სამწერლობო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანს და ყველაზე უფრო არსებითის აღნიშვნით, როგორც უკვე ვთქვით, მიმოვიხილავთ მათ მოღვაწეობას აღნიშნული კუთხით.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
219–224

ცხოვრება და მოღვაწეობა

ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ ლათინურენოვანი მოღვაწეების შესახებ მოკლე და ყველაზე უფრო არსებითი შტრიხების მხრივ განხილვების მოწოდებას. წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ უადრესი, II-III საუკუნეების, რომის პაპთა პატრისტიკული მოღვაწეობის შესახებ, თუ რა ცნობები და წყაროებია ამ მხრივ და დღეისათვის ამ პაპთა შორის შევეხებით ერთ-ერთ სახელგანთქმულ მოღვაწეს, რომელიც მკვლევართა მიერ, ისევე როგორც ტრადიციაში, გარკვეულ პერიოდში წოდებულია როგორც ანტიპაპი. ეს გახლავთ წმ. იპოლიტე რომაელი.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
225–228, 231–233

ცხოვრება და მოღვაწეობა

ჩვენ რამდენიმე შეხვედრაზე როგორც შეგვეძლო შევეხეთ ერთ-ერთ უდიდეს მოღვაწეს - წმ. იპოლიტე რომაელს და ამ მოღვაწის ნაშრომების ზოგადი მიმოხილვით შევეცადეთ გარკვეულწილად ეპოქაც წარმოგვეჩინა, როდესაც ხსენებული დიდი მამა ეკლესიისა მოღვაწეობდა. რამდენჯერმე იპოლიტე რომაელთან დაკავშირებითაც, უფრო ადრე ტერტულიანესთან მიმართებაშიც და ცალკეულ საკითხთა განხილვის დროსაც ჩვენ ვახსენებდით და, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ვახსენებთ ამავე ეპოქის უდიდეს მოღვაწეს, ფაქტობრივად მომდევნო თაობის წარმომადგენელს წმ. იპოლიტე რომაელთან შედარებით, კართაგენის ეკლესიის, როგორც ეს მიღებული გამონათქვამია ეკლესიის მამათა მიმართ, უჭკნობ გვირგვინს - წმ. კვიპრიანე კართაგენელს, რომელიც ტერტულიანეს მსგავსად, ცხადია, აფრიკელი ღვთისმეტყველი [1]გახლდათ, ვინც, როგორც ადრეც აღვნიშნავდით, თავისი უაღრესად ღრმად გამომეძიებელი და ღვთივმიმადლებული გონებით მართლად განჭვრეტდა რა წინამორბედ საეკლესიო მოღვაწეთა შრომებს, კეთილს, მართლმადიდებლურს ყოველივეს განიკუთვნებდა, ითვისებდა და თავადვე სამოძღვრო გამოთქმას ჭეშმარიტი სწავლებისას დიდ ღირსებას და ზედმიწევნითობას სძენდა.

 

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 03 JULY 2016 10:13)

დაწვრილებით...

 
234–238

ცხოვრება და მოღვაწეობა

ჩვენს წინა საუბრებში განვიხილეთ დიდი მოღვაწის, წმ. კვიპრიანე კართაგანელის ცხოვრება და ლიტერატურულ-საღვთისმეტყველო მემკვიდრეობა. არაერთგზის აღვნიშნეთ იმ პიროვნების შესახებ, რომელსაც ერქვა ნოვატიანუსი და რომელმაც ამ ეპოქაში, კვიპრიანეს მოღვაწეობის ჟამს, დიდი პრობლემა შეუქმნა ეკლესიას. ეს პიროვნება პრობლემური გახდა მომდევნო საუკუნეებშიც, მით უფრო რაც მან თავისი, ძველ ქართულად ნავატიანოსთა, ანდა წმიდად ზმნობილთა სახელით ცნობილი სექტა ჩამოაყალიბა. ეს ქართულად არსებული ტერმინი (წმიდად ზმნობილნი), რაც გულისხმობს ბერძნულ ადეკვატად ტერმინს კათარები, სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო პირდაპირი თარგმანით როგორც “განწმენდილნი”, რადგან “კათაროს” განწმენდილს ნიშნავს. მაგრამ ქართველმა მთარგმნელებმა, რა თქმა უნდა, განჭვრიტეს ბერძნული ტერმინის [1]არამართლზომიერი შინაარსი, რომ ისინი (ნოვატიანელები) სინამდვილეში ეკლესიური ხედვით მართლაც წმინდანები კი არა, პირიქით უკეთურნი იყვნენ და იჩემებდნენ განწმენდილობას. აი ეს მხარე ქართულ თარგმანში ამ სექტის აღმნიშვნელად გამოვლენილია, რომ მათ ქართულში ეწოდათ არა როგორც განწმედილნი ანდა წმიდანი, არამედ წმიდად ზმნობილნი, ანუ წმიდანებად წარმომაჩენელნი თავისა, წმიდანებად მოფარისევლები, მოპირფერენი და ეს სახელწოდება მიიღო სწორედ ნოვატიანუსის სექტამ, რაც საკმაოდ მძლავრი იყო თავის დროზე. თვით ნოვატიანუსიც მრავალი კუთხით იქცევდა და იქცევს ყურადღებას, შეკითხვებიც მრავალი ყოფილა პირადად ჩვენდამი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რის გამოც საჭიროდ ვთვლით, რომ რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით მაინც შედარებით დეტალურად შევეხოთ მის [2]ცხოვრებას და ზოგიერთ ნაშრომს.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (WEDNESDAY, 29 JUNE 2016 18:48)

დაწვრილებით...

 
More Articles...