Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
ძიება მხოლოდ:

საძიებო საკვანძო სიტყვა 1986


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
21. წმიდა იოანე სინელი - კლემაქსი ანუ კიბე
(პატროლოგია/პატროლოგია)
... ტექსტშივე ფრჩხილებშია მითითებული, ხოლო დედნისა – სქოლიოების სახით არის წარმოდგენილი. დედნად გამოყენებულია საქართველოს ეკლესიის 1986 წლის კალენდარში დაბეჭდილი ტექსტი.   იხ. წიგნის PDF ვერსია: წმიდა ...
22. II - წმიდა იოანე სინელი - კლემაქსი ანუ კიბე
(ახალი ივერონი/ახალი ივერონი)
... ტექსტშივე ფრჩხილებშია მითითებული, ხოლო დედნისა – სქოლიოების სახით არის წარმოდგენილი. დედნად გამოყენებულია საქართველოს ეკლესიის 1986 წლის კალენდარში დაბეჭდილი ტექსტი.   იხ. წიგნის PDF ვერსია: წმიდა ...
23. II - წმიდა იოანე სინელი - კლემაქსი ანუ კიბე
(გამომც. ახალი ივერონი/გამომც. ახალი ივერონი)
... ფრჩხილებშია მითითებული, ხოლო დედნისა – სქოლიოების სახით არის წარმოდგენილი. დედნად გამოყენებულია საქართველოს ეკლესიის 1986 წლის კალენდარში დაბეჭდილი ტექსტი.   იხ. წიგნის PDF ვერსია: წმიდა იოანე სინელი ...
... of traditional rules), რასაც ადგილი ჰქონდა IX ს-ში (Lynch 1986, 205-206)... მეცხრე საუკუნიდან ეკლესიამ დაიწყო ბრძოლა (The Church began to fight) იმ პრაქტიკის გავრცელების წინააღმდეგ, რაც ამრავლებდა მიმრქმელთა ...
...  10 – ანდრია კრიტელი, სიტყუაჲ ყოვლად მსოფლიოჲსათჳს ამაღლებისა... ჯუარისა, იხ. ძველი მეტაფრასული კრებული, ნ. გოგუაძის გამოც. თბ., 1986, გვ. 318. 11 – იქვე. 12 – აქ აშკარად გვესმის გამოძახილი წმ. ...
...  11 - Иерусалимский канонарь VII века, Тф. 1912, с. 323-324. 12 - შდრ. თვით ტექსტში „სიყუარულისა ქმნაჲ“, ა. შანიძე, თხზულებანი, IX, თბ. 1986, გვ. 98. 13 - ა. შანიძე, თხზულებანი, IX, თბ. 1986, გვ. ...
... ძიებანი, თბ., 1986, გვ. 123. 23 - დ. მელიქიშვილი, იოანე პეტრიწის ფილოსოფიურ შრომებში ნახმარი ზოგიერთი ტერმინის განმარტებისათვის, საქ. მეცნ. აკ. "მაცნე" № 1, თბ., 1968, გვ. 196. 24 - დ. მელიქიშვილი, ...
... კრებულები, ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, კომენტარები და საძიებლები დაურთო ნარგიზა გოგუაძემ, თბილისი, 1986, გვ. 428. P.G. 116, 685B). სოტერიოლოგიიდან ცნობილია, რომ მაცხოვრის გამომსყიდველობითი ღვაწლით ...
... უწინარეს და ყოელივე მის მიერ დაემყარა" (კოლას. 1.17), ვინაიდან მასში იყო შესაფერისი მთელი სისავსის დამკვიდრება" (Maxime le Confesseur, Vie de la Vierge, Editee par M. van Esbroeck, Louvanii, 1986, p. 75). ...
... ნ. გოგუაძის გამ. თბ. 1986, გვ. 320). აღნიშნული გარემოება უეჭვოდ გვიდასტურებს, რომ მცხეთის ჯვრის პოსტამენტის წაწრწერაში, სადაც ნაუწყებია ხსენებული ჯვრის აღმართვა "მცველად ყოვლისა [...]ლისა", ბოლო, დაზიანებული ...
... ხატსა. მოდრიკნა ცანი და მისა მიმართ გარდამოჴდა... ექმნა მას შუამდგომელ და დამაგებელ ღმრთისა მიმართ მამისა" (ტექსტი გამოცემულია, იხ. ძველი მეტაფრასული კრებულები, თბ. 1986, გვ. 219). როგორც ვხედავთ, "პირმშოხატის" ...
... იყო, იძულებული გახდა მაინც გადამჭრელი ზომებისათვის მიემართა. 1986 წლის 24 ივნისს მიტროპოლიტ შიოს ჩამოერთვა ეპარქია და დაენიშნა პენსია, მაგრამ, სამწუხაროდ, მან ვერ გააცნობიერა, რას აკეთებდა, როგორ იქცეოდა. ...
... მე სახიერებისა შენისათჳს" (ძველი მეტაფრასული კრებულები, ნ. გოგუაძის გამოც. თბ. 1986, გვ. 219). მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ოპონენტი დახელოვნებულია წმინდანთა ტექსტების გადაკეთებაში (ამის ნიმუშებს ქვემოთაც ...
... თანამყოფობს ორი პირი - მადლისა და ცოდვისა" (იქვე, თ. 80. p. 137). 9 - ἐμπρέπειν ἡμῖν. 10 - ძველი მეტაფრასული კრებულები, ნ. გოგუაძის გამოც., თბ. 1986, გვ. 427. ბერძნული ორიგინალი, იხ. PG. 116, col. 684 ...
... დაბრუნება", ქართული ოთხთავის სიმფონია-ლექსიკონი, თბ. 1986, გვ. 582). იგივე ტერმინი დასტურდება "რიცხვთა" და "მეორე სჯულის" წიგნთა გელათურ რედაქციაში: "უკუნ-სცეს თავი ბრალისაჲ მის" (რიცხ. 5.7); შდრ. რუს: ...
36. წმინდა მოციქულთა მოღვაწეობა საქართველოში და მათ სახელთან დაკავშირებული სიწმინდეები
(საქართველოს ეკლესიის ისტორია/საქართველოს ეკლესიის ისტორია)
... საქართველო ევროპის არქივებსა და  წიგნსაცავებში, ტ. II, თბ., 1986, გვ. 172. 28 - ციტირებული კ. კეკელიძის ნაშრომიდან "ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია," ტ. I, თბ., 1980, გვ. 40. 29 - მთავარეპისკოპოსი ...
... წუელასა თანა შერაცხვაჲ და რჩულისა-კანონსაცა სწერია ჭამაჲ" (იხ. ეპისტოლის სრული ტექსტი, რაც XI ს-ის ათონურ ხელნაწერშია დაცული, შემდეგ გამოცემაში: ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა, ათონური კოლექცია I, თბ. 1986, ...
... სისტემის განაპირა, კიდურა ბგერებზე მიუთითებს (იხ. Герцман Е. Античное музыкальное мышление, Л., 1986, стр.36) ისინი, ასევე, სიმების სახელწოდებებსაც წარმოადგენდნენ. [37] - იოანე პეტრიწის დასახელებული ...
39. ემმაუს გზაზე (ლუკა 24,13)
(თანამედროვე საეკლესიო მწერლობა/თანამედროვე საეკლესიო მწერლობა)
ფრაგმენტი ღია ლექციიდან, რომელიც შედგა თესალონიკის არისტოტელეს სახელობის უნივერსიტეტის, ფილოსოფიური სკოლის ამფითეატრში 1986 წლის 14 აპრილს. ლექცია წაიკითხა ათონის ივერთა მონასტრის იღუმენმა, არქიმანდრიტმა ...
40. ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეები)
(საქართველოს ეკლესიის ისტორია/საქართველოს ეკლესიის ისტორია)
... თუმცა თვითონ ამას ვერ გრძნობდა. 1986 წლის 24 ივნისს წმიდა სინოდმა მიტროპოლიტ შიოს ჩამოართვა ეპარქია და გაუშვა პენსიაზე, მაგრამ იგი მაინც არ ისვენებდა და საჩივრებს წერდა საქართველოს სსრ რელიგიის საქმეთა ...