Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
253–254


არიანული ერესის აღმოცენების შესახებ

ჩვენს წინა საუბარში შევეხეთ ზოგადი კუთხით და ნიშანდებითი თვალსაზრისით IV საუკუნის პირველ ნახევართან დაკავშირებით ყველაზე უფრო არსებითს. შეძლებისდაგვარად ეს ნიშან-თვისებანი რაღაც ერთმთლიანობად წარმოვსახეთ, რომ გარკვეულობა და შთაბეჭდილება ამ შემთხვევაში მსმენელისა ადეკვატური ყოფილიყო იმასთან რასაც ეს ეპოქა გულისხმობს, გულისხმობს თავისი დროისთვისაც და მომავლისთვისაც, მათ შორის დღევანდელისთვისაც.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
255

ცხოვრება და წერილობითი მემკვიდრეობა

ჩვენი ბოლო ორი შეხვედრა მიეძღვნა ყველაზე დიდ გაუკურმართებას IV საუკუნისას, უფრო სწორად ამ გაუკუღმართების პირველ საფუძვლებს არიანული ერესისას. წინა შეხვედრაზე საკუთრივ არიოზის და არიანული ერესის ყველაზე დიდი წარმომადგენლის ევსები ნიკომიდიელის შესახებ მოგვიხდა მსჯელობა, რამდენჯერმე ვახსენეთ მათი პირველი მოწინააღმდეგე ქრონოლოგიურადაც და გარკვეული აზრით მნიშვნელობითაც წმ. ალექსანდრე ალექსანდრიელი, იმ პერიოდში, არიანული ერესის აღმოცენების პერიოდში, ალექსანდრიის ეპისკოპოსი. ძალიან დასანანია, რომ ასეთი ღირსეული მოღვაწე წმ. ალექსანდრე ალექსანდრიელი ფაქტობრივად ჩრდილშია, მინიმალურია მის შესახებ დღეისათვის ცოდნა, არადა მისი ცენტრალური შრომა ჩვენამდე მოღწეული გახლავთ და ესაა ერთ-ერთი უბრწყინვალესი დოგმატური ძეგლი ეკლესიის ისტორიაში.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 27 მაისი 2016 12:42)

დაწვრილებით...

 
256

ცხოვრება და წერილობითი მემკვიდრეობა

ჩვენს წინა საუბარში შევეხეთ IV საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთ უაღრესად ღირსეულ მოღვაწეს წმ. ალექსანდრე ალექსანდრიელს, რომლის მნიშვნელობაც ვფიქრობთ იმ მცირე მიმოხილვითაც კი რაც ჩვენგან იყო წარმოდგენილი, გამოიკვეთა. ამგვარი მნიშვნელობის მოღვაწეები ამ ეპოქისა, რა თქმა უნდა, არაერთია და მათგან დღეს შევეხებით ასევე ნაკლებად ცნობილ მოღვაწეს, განმანათლებელს იაკობ ნიზიბიელს, რომელსაც ძველ წყარობეში ზოგჯერ იაკობ ნაზიბიელიც ეწოდება. ის გახლდათ ნიზიბინის ეპისკოპოსი (სპარსეთის საზღვრებისა და რომის იმპერიის საღვარზე მდებარეობს ეს ქალაქი) და ხსენებული პიროვნება, ქალაქის ეპისკოპისი, მრავალი სასწაულის საფუძველზე, რაც მისგან აღსრულებულა, წოდებული იყო თავის დროზე (ეს სახელი მას განეკუთვნა და შემორჩა) საკვირველთმოქმედად, ანუ ისაა [1]იაკობ საკვირველთმოქმედი, იგივე იაკობ ნიზიბიელი.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (FRIDAY, 27 მაისი 2016 12:43)

დაწვრილებით...

 
257–258

ცხოვრება და წერილობითი მემკვიდრეობა

ჩვენ მეოთხე საუკუნის დამდეგის რამდენიმე ავტორსა და ცნობილ მოღვაწეს გავეცანით, მათ შორის გახლდათ წმ. ალექსანდრე ალექსანდრიელი, აგრეთვე იაკობ ნისიბინელი (ზოგჯერ ის ნასიბინელადაც იწოდება), ისევე როგორც შევეხეთ ამ ეპოქის ყველაზე უფრო მასშტაბური, ყველაზე უფრო მძიმე შედეგების მომტანი ერესის -  არიანელობის აღმოცენების პირველ ეტაპებს, პირველ საფუძვლებს, საკუთრივ არიოზის, ევსები ნიკომიდიელის საქმინობის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ქრონოლოგიურ და მოძღვრებითი ხასიათის მომენტებს. ამ კუთხით კვლავ განვაგრძობთ განხილვას ყველაზე უფრო არსებითი მომენტებისას, ყველაზე უფრო არსებითი მახასიათებლებისას და კონკრეტული ავტორებისას, რა თქმა უნდა, მათ შორის გამოჩენილი საეკლესიო მოღვაწეების ცხოვრებისა და ლიტერატურული მემკვიდრეობისა.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (THURSDAY, 26 მაისი 2016 13:04)

დაწვრილებით...

 
259–261


ანტონი დიდის ცხოვრების ძველი ქართული თარგმანები

IV საუკუნის პირველი ნახევრის სახელგანთქმული მოღვაწეებიდან ჩვენ, რა თქმა უნდა, ცალკე უნდა გამოვყოთ ჩვენს მიერ არაერთგზის ხსენებული და ალბათ ყველასთვის ცნობილი სახელოვანი მოღვაწე წმ. ანტონი დიდი. ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით არ ვართ, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. წყაორბის არსებობა განაპირობებს ჩვენს ცოდნასაც და ჩვენი ცოდნის სიფართოვესაც ანტონი დიდის ჯერ ცხოვრების, შემდეგ ცხოვრებაშივე გამოჩენილი განსაკუთრებული ახოვანების ანუ პრაქტიკული მოღვწეობის და შემდგომ მისი თეოლოგიურ-საღვთისმეტყველო ნააზრევის შესახებ.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (WEDNESDAY, 25 მაისი 2016 13:11)

დაწვრილებით...

 
262–264

მოღვაწეობის ზოგადი მიმოხილვა

ჩვენს წინა საუბარში მიმოვიხილეთ წმ. ანტონი დიდის მოღვაწეობა. უფრო ადრე ვეხბოდით არიანელობის აღმოცენებას, რასთანაც და რომლის უარყოფასთანაც თვით ანტონი დიდსაც ქონდა შეხება, რა თქმა უნდა, როგორც თუნდაც წმ. ათანასე ალექსანდრიელის მოძღვარს და ეს თემა არიანელობასთან ბრძოლისა ხშირად წარმოდგება ჩვენს წინაშე ამ ეპოქის მოღვაწეთა შესახებ საუბრისას. ამიტომ ვფიქრობთ გასაკვირი არ უნდა იყოს ის გარკვეული, შეიძლება ასე ითქვას თხოვნა რაც ჩვენდამი იყო მომართული საკუთრივ არიოზთან დაკავშირებით, რომ როგორც ადრე რამდენიმე შემთხვევაში მსმენელთა ერთი ჯგუფისგან გამოითქვა სურვილი იმისა, რომ არიოზის ლიტერატურული საქმიანობის შესახებ, ე.ი. რამეს თუ წერდა იგი, მხოლოდ ზეპირი იყო მისი საქმიანობა თუ წერილობითაც ავრცელებდა თავის ერესს, ანუ ზოგადად რომ ვთქვათ არიოზის შესახებ უფრო ვრცელი ინფორმაცია რომ წარმოგვედგინა მსენელისათვის.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (TUESDAY, 24 მაისი 2016 10:42)

დაწვრილებით...

 
265

წერილობითი მემკვიდრეობა

როგორც წინა შეხვედრაზე აღვნიშნეთ, მსმენელთა დაინტერესების შესაბამისად ჩვენ არიოზის ლიტერატურული საქმიანობის უფრო ინფორმატიული წარმოდგენის შემდეგ ასევე უფრო ინფორმატიულად შევეცდებით წარმოვადგინოთ ევსები ნიკომიდიელის, ყველაზე დიდი არიანელის ლიტერატურული საქმიანობაც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პიროვნება ნიკომიდიის ეპისკოპოსი იყო, ნიკომიდია კი ალექსანდრიის ეპარქიისგან დიდად დაცილებულია, კვლავ აღვნიშნავთ, რომ არიოზისა და ევსების გზები გადაჯაჭვულია და ერთის განხილვა მეორის გარეშე ანდა დაცალკევებულად ძალიან რთულია.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (MONDAY, 23 მაისი 2016 18:29)

დაწვრილებით...

 
More Articles...