Georgian (Georgia)English (United Kingdom)
182–183

ცხოვრება და მოღვაწეობა

პირველი ნაწილი

ჩვენ წინა საუბრებში შევეხეთ ერთ-ერთ დიდ მოღვაწეს და მოაზროვნეს, დიდ ქრისტიან ფილოსოფოსს კლიმენტი ალექსანდრიელს. დამაბოლოებელ ნაწილად, მართალია მცირედით შეკვეცილი, მაგრამ მაინც ყველაზე არსებითი კუთხით, ციტატობრივად გამოკვეთილი სწავლება კლიმენტი ალექსანდრიელისა ცოდნის შესახებ უკვე წარმოდგენილი იყო. დავაბოლოვეთ ეს სწავლება კლიმენტი ალექსანდრიელის ერთ-ერთ ციტატაში მკვეთრად ხაზგასმული, უაღრესად მნიშვნელოვანი სწავლებით, ზეციური სიკეთის განუძღომელობის შესახებ და ბუნებრივად გადაება ჩვენი მსჯელობა წინა საუბარში ამ ერთ-ერთი ცენტრალური მართლმადიდებლური სწავლების უარმყოფელ ორიგენისტურ გაუკუღმართებას, თითქოსდა ზეციური სიკეთით განძღომის შესაძლებლობის შესახებ. მაგრამ ეს პერსპექტივა, უფრო სწორად უკუ სვლა ჭეშმარიტი მოძღვრებიდან [1]გაუკუღმართებამდე, რაც ცალკეულ ალსპექტებში მკვეთრად შესამჩნევია კლიმენტი ალექსანდრიელის შრომებსა და ორიგენისტულ ძეგლებს შორის, თავის დროზე ჩვენგან დეტალურად იქნება განხილული, თუმცა აუცილებლად წინ უნდა წაემძღვაროს ამ გაუკუღმართებათა ავტორის, ამ გაუკუღმართებათა შემოქმედის საკუთრივ ორიგენეს  პიროვნების შესახებ მცირედი წინასიტყვაობა.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
184

ეკლესიის დამოკიდებულება ორიგენესთან დაკავშირებით

ჩვენს წინა საუბარში დავიწყეთ განხილვა ორიგენეს მოღვაწეობისა და შეხედულებებისა. ფაქტობრივად მხოლოდ შესავალის სახით იყო წინა საუბარი და ეს შესავალიც ემსახურებოდა იმ მიზანს, რომ ზოგადი გარკვეულობა, შთაბეჭდილება ამ პრობლემური და მრავალწახნაგოვანი მოღვაწის შესახებ მოწოდებული ყოფილიყო. გასაგებია, რომ ის უდიდესი ლიტერატურული მემკვიდრეობა, რაც ორიგენეს ქონდა, უაღრესად დიდ მასალას იძლეოდა და იძლევა დღესაც მრავალი კუთხით ორიგენეს მოძღვრების შესასწავლად და წარმოსაჩენად. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყველა პუნქტს ვერ შევეხებით, შემოვიფარგლებით მხოლოდ ძირითადით და შევეცდებით რომ მსმენელის წინაშე წარმოვადგინოთ თემატური მიმდევრობით ორიგენეს შეხედულებები უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე, შეხედულებები როგორც [1]ღირსეულნი, ასევე უაღრესად გაუკუღმართებულნი, უარყოფითნი, რამაც ორიგენიზმის, როგორც შემდგომში უკვე ძნელად აღმოსაფხვრელი გაუკუღმართების აღმოცენება განაპირობა და გამოიწვია.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (THURSDAY, 28 JULY 2016 13:43)

დაწვრილებით...

 
185

ჩვენს წინა საუბარში შევეხეთ ორიგენეს გაუკუღმართებას ყოვლადწმინდა სამების დოგმატთან დაკავშირებით. გამოვკვეთეთ ის მხარეც რაც გარკვეულ პრობლემურობას იწვევს მკვლევართა შორის. ვგულისხმობთ კერძოდ დიდიმე ალექსანდრიელის მითითებას იმის შესახებ, რომ ორიგენეს ამ დოგმატთან დაკავშირებით არანაირი გაუკუღმართება არ ჰქონია და რაც კი მან (დიდიმემ) თავის ცნობილ შრომაში “ყოვლადწმინდა სამების შესახებ” გადმოსცა და გადმოსცა უბადლოდ და სიწმინდით, ეს ყოველივე მისივე თქმით მას ორიგენესგან უსწავლია, ორიგენეს შრომებისგან უსწავლია. და რადგან დიდიმე, IV საუკუნის ავტორი, აღნიშნულ დოგმატთან დაკავშირებით ორიგენეს თავიდან აცილებს ბრალდებას ხსენებული დოგმატის გაუკუღმართების გამო, ზოგი მკვლევარი ამ ფაქტზე დაყრდნობით დგმადა ნაბიჯს იქეთკენ, რომ ხსენებული ბრალდება მოხსნოდა ორიგენეს, რომ გათავისუფლებულიყო იგი იმ ბრალდებისგან, თითქოს მან გააუკუღმართა ყოვლადწმინდა სამების დოგმატი.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
186–189

პირველი ნაწილი

ჩვენს წინა საუბარში შევეხეთ ორიგენესეული და ზოგადად ორიგენისტული ღვთისმეტყველების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პრობლემურ ნაწილს, ყველაზე უფრო დიდ გაუკუღმართებას, გაუკუღმართებას კონკრეტულად ყოვლადწმინდა სამების დოგმატთან დაკავშირებით. ამ საკითხზე ჩვენ აღარ განვაგრძობთ მსჯელობას, მხოლოდ დასკვნით ნაწილს გავიხსენებთ, რომ მიუხედავად ერთ-ერთი გვიანდელი ორიგენისტის, დიდიმე ალექსანდრიელის მითითებისა, რომ ამ დოგმატთან დაკავშირებით ორიგენე არ იყო გაუკუღმართებული, მაინც ყველა იმ წყაროს საფუძველზე და საკუთრივ ორიგენეს შრომებიდან მოღწეული ფრაგმენტების შესაბამისად ძე ღმერთის დაქვემდებარებულობა მამისადმი, როგორც აღვნიშნეთ ორიგენესგან სავსებით ცხადად და გამოკვეთილად არის ნამოძღვრები და ნასწავლები.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
189–191

ზეციური ცხოვრება – მარადიულად მზარდი ძლიერებით სწრაფვა ღვთისაკენ

ჩვენს წინა საუბაარში ვეხებოდით ორიგენისტული აზრის განმართვას ეკლესიური მოძღვრების საფუძველზე, ორიგენისტული აზრისას იმის შესახებ, თითქოსდა ზეციურ სამყაროში ანგელოზთა დაცემა განაპირობა ზეციური ცხოვრების ერთფეროვნებითმა, ნეტარეულობამ.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
192–193

ორიგენეს მოძღვრება ადამიანის შესახებ

ჩვენს წინა საუბარში და საუბრებში განვიხილავდით ორიგენისტულ მოძღვრებას, ორიგენეს შეხედულებებს. რამდენიმე პრინციპულად ყურადსაღები ორიგენისტული თემა განვიხილეთ, განსაკუთრებით ვრცელი ადგილი დავუთმეთ ანგელოზთა დაცემის შესახებ ორიგენესეულ ცრუ მოძღვრებას და შევეცადეთ გვეჩვენებინა ერთი მხრივ ამ მოძღვრების ცდომილებანი, ხოლო მეორე მხრივ მართლმადიდებლური სწავლება იმავე საკითხთან, ანგელოზთა დაცემასთან, დაკავშირებით.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
194–195

ორიგენეს მოძღვრება ჯოჯოხეთის დროებითობის შესახებ

ჩვენ კვლავ ორიგენეს ღვთისმეტყველებას განვიხილავთ. წინა საუბრებში შევეხეთ მის ცრუ მოძღვრებას, რაც განუყოფლადაა მის სწავლებაში, ღვთის შესახებ, ანგელოზთა შესახებ და ადამიანის შესახებ. ამჯერად კი შევეხებით არანაკლებ პრობლემურ და რთულად გადმოსაცემ თემას ორიგენისტული ღვთისმეტყველებისას. ეს გახლავთ ორიგენეს მოძღვრება ჟამთა აღსასრულის შესახებ, ანუ ორიგენესეული ესქატოლოგია. ჩვენ ეს ტერმინი ადრეც ხშირად გამოგვიყენებია და ეხლაც შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს, რომ ესქატოლოგია ეს გახლავთ სწავლება უკანასკნელ ჟამთა შესახებ, მეორედ მოსვლის შესახებ. ეკლესიას, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული მოძღვრება აქვს მეორედ მოსვლის შესახებ, ესაა ეკლესიური, მართლმადიდებლური ესქატოლოგია და ამის ფონზე თუ რა ცდომილებანია ორიგენესეულ მოძღვრებაში, სრულიად მკაფიოდ ჩანს და თვალსაჩინოა.

AddThis Social Bookmark Button

დაწვრილებით...

 
More Articles...