Georgian (Georgia)English (United Kingdom)

ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად აღიარების შემდეგ (IV ს-ის პირველი ნახევარი) საქართველოში სასწავლო-საგანმანათლებლო ცენტრები ეკლესია–მონასტრების ბაზაზე ჩამოყალიბდა. მართალია, თავდაპირველად გარკვეული  პერიოდის განმავლობაში (IVს-დან VI ს-ის 20-30-იან წლებამდე) საქართველოს ეკლესიის მწყემსმთავრებად ანტიოქიიდან მოვლინებული არაქართველი სასულიერო პირები ინიშნებოდნენ, მაგრამ მღვდელთმსახურთა მომზადება ადგილობრივად ხდებოდა.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 19:12)

დაწვრილებით...

 
თავი VII. ერთობის საიდუმლო

მოიკითხეთ ერთმანეთი წმინდა ამბორით (I კორ. 16,20)

თანამედროვე ლიტურგიაში ასამაღლებელს – ”ვიყვარებოდეთ ურთიერთარს” – ისე მცირე დრო უკავია, რომ თითქმის არა გვაქვს საშუალება, ის კარგად გავიგონოთ, გავიგონოთ არა მარტო გარეგანი სმენით, არამედ – შინაგანითაც. დღეს ჩვენთვის ეს მხოლოდ ერთი ასამაღლებელთაგანია, რომელიც სარწმუნოების სიმბოლოს უძღვის წინ. მაგრამ ადრე ასე არ იყო. ძველი ეკლესიის ლიტურგიკული ძეგლებიდან გავიგებთ, რომ ამ ასამაღლებლის მერე მართლაც სრულდებოდა მშვიდობის ამბორი, რომელშიც მთელი ეკლესია, მთელი საკრებულო მონაწილეობდა.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 16:32)

დაწვრილებით...

 

წიგნი I

ხილვები

ხილვა პირველი

1.

1. ჩემმა აღმზრდელმა მიმყიდა რომში ვინმე როდის. მრავალი წლის შემდეგ ვიცანი იგი, მივედი და შევიყვარე როგორც და1. 2. რაღაც დროის შემდეგ ტიბრზე ბანაობისას დავინახე, ხელი გავუწოდე და ამოვიყვანე მდინარიდან. მისი სილამაზის მხილველი ჩემს გულში განვსჯიდი და ვამბობდი: „ბედნიერი ვიქნებოდი, ამგვარი სილამაზისა და ზნის ცოლი მყოლოდა“. მხოლოდ ეს მოვისურვე, სხვა არაფერი.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (WEDNESDAY, 07 NOVEMBER 2012 11:24)

დაწვრილებით...

 

συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ
შეკრებასა მას თქვენსა ეკლესიად (I კორ. 11,18)

“შეკრებასა მას თქვენსა ეკლესიად”, - სწერს პავლე მოციქული კორინთელებს, და მისთვის, ისევე როგორც მთელი ადრეული საქრისტიანოსთვის, ეს სიტყვები ეკუთვნის არა ტაძარს, არამედ შეკრების ბუნებასა და მიზანს. თვით სიტყვა - ἐκκλησίᾳ – როგორც ცნობილია, ნიშნავს “კრებას”. “შეკრება ეკლესიად”, ადრეული ქრისტიანობის გაგებით, ნიშნავს იმგვარი კრების შედგენას, რომლის მიზანია გამოარჩიოს და განახორციელოს ეკლესია.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 16:33)

დაწვრილებით...

 

წმინდა კვიპრიანე მართლმადიდებლურ ლათინურ და ბერძნულ პატრისტიკას თანაბრად ეკუთვნის. ის ლათინურ აფრიკაში – ხმელთაშუა ზღვის სამხრეთ სანაპიროზე, იტალიის საპირისპირო მხარეს მდებარე რომის პროვინციაში ცხოვრობდა და ლათინურ ენაზე წერდა. მისი შრომები მნიშვნელოვანწილად დაედო საფუძვლად IV და შემდგომი საუკუნეების ეკლესიოლოგიურ სწავლებებს (მიუხედავად იმისა, რომ წმინდა კვიპრიანეს თხზულებები ბერძნულად არ თარგმნილა).

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:58)

დაწვრილებით...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

რაჟამს აღსდგე ძილისაგან, სამადლობელად ღმრთისა ბრძანე:

ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთაჲთა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგჳწყალენ ჩუენ. ამინ.

დიდებაჲ შენდა, ღმერთო ჩუენო, დიდებაჲ შენდა!

მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინისმცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითა შენითა, საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებელო ცხოვრებისაო, მოვედ და დაემკჳდრე ჩუენ შორის და წმიდა-მყვენ ჩუენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნენ, სახიერო, სულნი ჩუენნი.

წმიდაო ღმერთო, წმიდაო ძლიერო, წმიდაო უკუდავო შეგჳწყალენ ჩუენ (3-ჯერ).

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:49)

დაწვრილებით...

 
ახალი, შესწორებული გამოცემის მიხედვით

რაჟამს აღსდგე ძილისაგან, განეშორე სარეცელსა და ბრძანე

ლოცვითა წმიდათა მამათა ჩუენთაჲთა, უფალო იესუ ქრისტე, ღმერთო ჩუენო, შეგჳწყალენ ჩუენ. ამინ:

წმიდაო ღმერთო.....,

დიდებაჲ.

აწ და.

AddThis Social Bookmark Button

ბოლოს განახლდა (SUNDAY, 16 OCTOBER 2011 18:50)

დაწვრილებით...